Forum Support

K2 & Kunena Support

JSN Solid will give you full control to create a community with optimized K2 and Kunena Style.

read more

Easy to starts

Հեշտ սկիզբ

Մի քանի պարզ քայլ և դուք կսկսեք սովորել Հայաստանի համալսարաններում

Կարդալ ավելին
 
 
Great docs & support

Great docs & support

Comprehensive documentation package will help you to understand more about how to use our templates.

read more

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Երևանի գեղարվեստի ակադեմիան (նախկինումª Երևանի գեղարվեստի 
պետական ինստիտուտ) ստեղծվել է 1945 թվականին: Ակադեմիան տվել է
2000-ից ավել շրջանավարտ: Հայաստանի նկարիչների միության անդամների
գերակշռող մասը Երևանիծ Գեղարվեստի պետական ակադեմիաի շրջանավարտներ են:

 

Միջազգային կապեր

 

Ակադեմիան և նրա մասնաճյուղերը միջազգային կապեր են հաստատել Վիեննայի,

Միլանի, Ռեյմսի, Լիմոժի, Կոբլենզի, Մոսկվայի գեղարվեստի բուհերի հետ:Կրեդիտային

համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ակադեմիական կրեդիտների

միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման

համակարգ է, որտեղ համապատասխան  որակավորման աստիճանը շնորհվում է կրթական

ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիան կրեդիտների փոխանցման և կուտակման

գործընթացի համար որպես հիմք և ուղեցույց է ընդունել համաեվրոպական ECTS կրեդիտայի

համակարգը և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից մշակած կրեդիտների

փոխանցման կուտակման օրինակելի կարգը։ Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS

համակարգը միասնական համարևրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ

ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում (ԵԲԿՏ) ուսանողների ձեռք բերած կրթական

արդյունքների արժևորման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու

համար։

 
Ակադեմիան այժմ ունի երկու ֆակուլտետ. 

 

1.Կերպարվեստի ֆակուլտետ - գեղանկարչության, քանդակագործության,

գրաֆիկայի, արվեստաբանության բաժիններով /դեկանª պրոֆեսոր Էդուարդ Վարդանյան/:

2.Դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ֆակուլտետ - դիզայն, մետաղի

գեղարվեստական ձևավորման /ոսկերչություն, արծաթագործություն և այլն/,

 

Ակադեմիան ընդունելություն է կատարում
 
8 մասնագիտությունների գծով՝ 


Գեղանկարչություն, Քանդակագործություն, Գրաֆիկա, Կերպարվեստի պատմություն և

 

 

 

տեսություն, Դիզայն, Դեկորատիվ կիրառական արվեստ, Հագուստի մոդելավորում,

 

 

 

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում: Ակադեմիան անցել է կրեդիտային համակարգով

 

 

 

եռաստիճան ուսուցման:

 

 

 

Բակալատուրայի՝ 4 տարի, մագիստրատուրա 2, ասպիրանտուրա 3 տարի 

ուսումնական ծրագրերով: 2009-2010 ուս. տարվանից առաջին անգամ ընդունելություն է

կատարվելու նաև արվեստագիտության հեռակա բաժնում:

   

Ընդունելության ծրագրերը
Դիզայն/գեղար/ մասնագիտություն 

1. Գծանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք
Դիմանկար - բնորդից 
Նյութը - մատիտ, թուղթ, չափը 1/4 թերթ

2. Գունանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք

Նատյուրմորտ


Նյութը` ըստ ցանկության, չափը՝ մեծ կողմը 60 սմ


3. Կոմպոզիցիա առարկայից տրվում է երկու առաջադրանք

Առաջադրանք առաջին
Դիմորդի գծագրական գիտելիքները ստուգող թեմա 

Նյութերը` թուղթ, 1/2 գծագրական չափի, գծագրական պիտույքներ

Առաջադրանք երկրորդ


Դիմորդի գունային և տարածածավալային ունակությունները բացահայտող թեմա


Նյութերը ? 1/2 գծագրական չափի, թուղթ, ջրային ներկեր


Կիրառական արվեստի մասնագիտություն


1.Գծանկարչություն առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք

Դիմանկար բնորդից

Նյութերը մատիտ, թուղթ, չափը 1/4 թերթ2.Գունանկարչություն առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Նատյուրմորտ


Նյութերը կտավ, յուղաներկ, կամ՝ ջրային ներկեր, թուղթ, չափը՝ 1/2


 3.Կոմպոզիցիա առարկայից տրվում է երկու առաջադրանք

Առաջադրանք առաջին

Դիմորդի ծավալատարածային և կոլորիտի զգացողության ունակություններ բացահայտող

վարժություն

Նյութերը թուղթ չափը՝ 1/2 գծագրական չափի, ջրային ներկեր, տուշ, ֆլոմաստեր,

գծագրական գործիքներ


Առաջադրանք երկրորդ


Կոմպոզիցիա տրված թեմայով

Նյութերը թուղթ, չափը՝ 1/2 գծագրական չափի, ջրային ներկեր, տուշ, ֆլոմաստեր, գծագրական գործիքներ


Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում մասնագիտություն

1.Գծանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Նատյուրմորտ` կենցաղային առարկաներով

Նյութերը` ջրային ներկեր, թուղթ 1/2 չափի2.Գունանկարչություն առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Նատյուրմորտ` կենցաղային առարկաներով

Նյութերը` ջրային ներկեր, թուղթ 1/2 չափի


3.Կոմպոզիցիա առարկայից տրվում է երկու առաջադրանք:

Առաջադրանք առաջին

Դիմորդի գծագրական գիտելիքները ստուգող թեմա

Նյութերը` թուղթ 1/2 գծագրական չափի, գծագրական պիտույքներ


Առաջադրանք երկրորդ

Կատարումը տարբեր գույներով

Նյութերը` ջրային ներկեր, մատիտ, 1/2 չափի գծագրական թուղթ

Գեղանկարչություն մասնագիտություն

1.Գծանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրաբք


Դիմանկար բնորդից

Նյութերը` մատիտ, թուղթ, չափը 1/4 գծագրական չափի


2.Գունանկարչություն առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Նատյուրմորտ` կենցաղային առարկաներով

Նյութերը` ջրային ներկեր, թուղթ 1/2 չափի


3.Կոմպոզիցիա առարկայից տրվում է երկու առաջադրանք:

Առաջադրանք առաջին


Դիմորդի գծագրական գիտելիքները ստուգող թեմա

Նյութերը թուղթ 1/2 գծագրական չափի, գծագրական պիտույքներ


Առաջադրանք երկրորդ

Կատարումը տարբեր գույներով

Նյութերը` ջրային ներկեր, մատիտ, 1/2 չափի գծագրական թուղթ

Քանդակագործություն մասնագիտություն


1.Գծանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Մերկ ֆիգուր - բնորդից

Նյութը մատիտ, թուղթ, չափը 1/2 թերթ


2.Քանդակ առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Դիմաքանդակ - բնորդից

Նյութը կավ, չափը՝ 90 սմ.


3.Կոմպոզիցիա առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Էսքիզ տրված թեմայով /կլոր քանդակ/

Նյութը` կավ կամ պլաստիլին , չափը՝ ոչ մեծ քան՝ 30 սմ.


Գրաֆիկա մասնագիտություն

1.Գծանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք


Մերկ ֆիգուր - բնորդից

Նյութը` մատիտ, թուղթ, չափը 1/2 թերթ

2.Գունանկար առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք 

Առաջադրանք


Դիմանկար - բնորդից

Նյութը` թուղթ, ջրաներկ, չափը 1/4 թուղթ


3.Կոմպոզիցիա առարկայից տրվում է մեկ առաջադրանք

Առաջադրանք

Գրքի նկարազարդման էսքիզ՝ տրված թեմայով /գույներով/

Նյութը` ջրային ներկեր /ըստ ցանկության/, թուղթ, չափը՝ 1/2 թերթ

Կերպարվեստի
  պատմության և տեսության մասնագիտության

ընդունելության
ծրագիրը  /գրավոր և բանավոր/

 

Հայ կերպարվեստի պատմություն

Ռուսական կորպարվեստի պատմություն

Ընդհանուր արվեստի պատմություն

 

Ակադեմիա կարող են ընդունվել միջնակարգ կրթությամբ շնորհալի երիտասարդներ ու աղջիկներ,

որոնք ունեն մասնագիտական առարկաներից, առնվազն, տարրական գիտելիքներ: Ընդունելությունը

կատարվում է մրցութային կարգովª ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա:

 

Ներկայացվող փաստաթղթեր

1.6 լուuանկար (3 x 4 uմ չափuի).
2.փաuտաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մաuին (զորակոչային տարիք
ունեցող արական սեռի դիմորդներից փաuտաթղթերն ընդունվում են զինվորական հաշվառման 
փաuտաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատաuխան նշման առկայության դեպքում,
իuկ նախկինում առողջական վիճակի կապակցությամբ տարկետում uտացածներից` ռազմաբժշկական
կենտրոնական հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում).
3.անձը հաuտատող փաuտաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական,
փախuտականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության 
վկայական: Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոuտիկանության կողմից տրվող անձը` հաuտատող
ժամանակավոր փաuտաթուղթ.
4.զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիuարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած
լինելու մաuին.
5.uույն կարգի 106-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով uահմանված արտոնու-թյուններից oգտվող
դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաuտաթղթեր.
6.միջազգային և հանրապետական մրցույթների (oլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները.
7.կենտրոնացված և ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու, ինչպես նաև փաuտաթղթերն
ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաμերյալ անդորրագիրը:
 
Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը լրանալուց հետո դիմորդների կողմից լրացուցիչ փաստաթղթեր
ներկայացնելն  արգելվում է:
Քննություններին և մրցույթին մասնակցելու դիմում-հայտը փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտից
հետո  փոփոխման ենթակա չէ:
        
Ցանկ մասնագիտությունների և ուսման վարձի


 

Երևանի  Գեղարվեստի  Պետական Ակադեմիա

ՈՒսման  Վարձը  Հազար դրամով

 

Դիզայն

 

550

 


Կիրառական արվեստ

 

550

 

Համակարգչային գեղարվեստ.

նախագծում

 

550

 

 

Գեղանկարչություն

 

 

550

 

Քանդակագործություն

 

550

 

 

Գրաֆիկա

 

500

 

Կերպարվեստի պատմութ. և տեսություն

 

350

 

Հագուստի մոդելավորում

 

550

 

 

Who's Online

Այժմ կայքը դիտում են 39 հյուր և անդամներ չկան։

Go to top